PHOTO : D17 Photo Gallery
MOVIES : D17 Intro | D17 Impressie
Nick:   Wachtwoord:  
   
PHOTO : D17 Photo Gallery
MOVIES : D17 Intro | D17 Impressie
Nick:   Wachtwoord:  
imageimage
Δ Drome - het hier en nu
De stichting Langaming Drome Nederland organiseert jaarlijks meerdere evenementen waaraan meer dan 1000 bezoekers deel kunnen nemen. Deze evenementen (ook bekend als lanpartys) staan in het teken van het spelen van computergames, voor een deel in competitieverband. De deelnemers brengen zelf een computer mee, terwijl de stichting zorgt voor een locatie, elektriciteit en de benodigde technische infrastructuur om deze computers met elkaar te verbinden. Het resultaat; een digitaal strijdveld gevormd door vele nationale en internationale computerspelers, waar competitie op topniveau wordt gevoerd.

De komende jaren zal Drome zich blijven toeleggen op het organiseren van computer gaming evenementen, waarbij professionaliteit centraal blijft staan. Met onze circa 30 mensen sterk tellende organisatie leggen wij de lat elk jaar weer een tikkeltje hoger, zodat we altijd kritisch blijven ten opzichte van onszelf. Zowel planning als uitvoering draait om het leveren van kwaliteit, dit is het resultaat van zowel ambitie als de jarenlange ervaring waar we uit kunnen putten. Dat dit wordt erkend en gewaardeerd door computer-gamend Nederland blijkt ook uit de grote toeloop van deelnemers die wij mogen verwelkomen op onze evenementen.

Een stukje geschiedenis ...


Drome heeft jarenlange ervaring met het organiseren van deze evenementen. Het begon allemaal in 1995. Een kort stukje geschiedenis:

1995 - Een drietal studenten Technische Informatica spelen in de praktijklessen regelmatig een potje Duke Nukem 3D tegen elkaar op de schoolcomputers. Op een goede dag besluiten ze dit tijdverdrijf eens buiten de muren van de opleiding te bedrijven. De animo van de  klasgenoten wordt gepeild en er wordt gezocht naar een locatie. Begin 1996 krijgen de ideeŽn gestalte en met circa 15 klasgenoten wordt een nabij buurthuis een weekeinde lang bevolkt. Onder het genot van een biertje en een zak chips worden er gezellig computergames tegen elkaar gespeeld en is TI-Drome 1 een feit.

1996 - Al snel bleek de animo groter dan 15 personen. Datzelfde jaar heeft het evenement twee herhalingen gekend met 30 en 60 personen. De organisatie groeide mee, van 3 personen begin 96, tot 7 personen eind 96. Een bewogen start, met in korte tijd een sterke groei, niet alleen in aantal bezoekers, maar vooral in organisatorische aanpak.

1997-1998 - De groei van het evenement zat er flink in. Het vierde evenement, in 1997, ging plaats bieden aan 100 man. Een nieuwe locatie was nodig, en daar waar de organisatie vandaan kwam keerden zij nu ook terug. De kantine van de opleiding Technische Informatica in het ROC Oost Nederland te Hengelo werd de locatie voor de volgende drie evenementen. Ook technisch gezien werd het noodzakelijk zwaardere apparatuur te gebruiken voor de netwerkverbindingen, en 3Com Benelux heeft deze jaren een bijdrage geleverd middels het beschikbaar stellen van netwerkcomponenten. Van 1997 t/m 1998 is Drome gegroeid tot 150 personen.
    1999-2000 - Ook in het jaar 1999 was de animo voor de Drome evenementen nog altijd toenemend. Wederom bleek een verandering van locatie noodzakelijk om een grotere groep te kunnen herbergen. Ook organisatorisch zat wederom de groei er in. De organisatie leerde veel van voorgaande evenementen en kon op die manier de kwaliteit van een volgend evenement verhogen. Met het oog op de toename van deelnemersaantallen en professionalisering van de organisatie werd besloten om het geheel vorm te geven in een stichting. 25 Februari 1999, drie jaar na organisatie van het eerste Drome evenement, werd de stichting Langaming Drome Nederland in het leven geroepen.

Met een organisatie die gegroeid was tot 19 personen werd besloten het volgende evenement in een locatie met groeipotentieel plaats te laten vinden. Voor Drome 7, in juni 1999, werd het Expo Center in Hengelo benaderd, een van de grotere beurscentra in Oost-Nederland. Na overeenstemming bereikt te hebben met het Expo Center hebben we vanaf 1999 deze locatie gebruikt voor expansie van het evenement. Drome 7 telde circa 300 bezoekers. In het jaar 2000 organiseerden we Drome 8, met een verdubbeling van bezoekersaantal, naar 650. De noodzakelijke netwerktechnische componenten werden gedurende het evenement beschikbaar gesteld door Intel Benelux.


2002 - Na een jaar van rust en een kleinere Drome 8.5 (300 man) in het jaar 2001, werd het weer tijd voor een groot evenement. In februari 2002 kwamen 1400 gamers bij elkaar in het Expo Center. Drome organiseerde hiermee het tot dan toe grootste en meest succesvolle indoor LAN evenement in de Benelux, een evenement waar nog altijd zeer positief op wordt gereageerd.

Al sinds 1996 is duidelijk dat de vraag naar een kwalitatief hoogstaand evenement van dit soort groot is. De groei die onze evenementen hebben doorgemaakt bewijst dit, meestal was een verdubbeling van het aantal bezoekers mogelijk ten opzichte van het voorgaande evenement. Sinds de doorbraak in 1996 kan de stichting terugzien op een zeer succesvol bestaan.